Prijs voor huurwoningen in Dirkshorn (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Dirkshorn, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.693,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,03
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Dirkshorn is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand (Juli) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 9,2 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 74. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 184 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 7,05 per m²), en die van de laatste twee maanden, Oktober en November (€ 13 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Dirkshorn (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Junibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 753. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Juli, oplopende tot tot € 2.300. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.526,5 tot € 1.587. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 126 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.556,75 in de laatste 4 maanden en € 1.968 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y November.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 67 % goedkoper dan het gemiddelde in Dirkshorn van zo’n € 1.968. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 842. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 53 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 842.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Dirkshorn, is het type "" waarvan de prijs € 842 bedraagt, zo’n 57 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.968) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Dirkshorn
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.968
€ 13
40
151.494
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen