Prijs voor huurwoningen in Diemen (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Diemen, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.354,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,78
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Diemen is gedaald in de voorbije maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 19,12. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 17,15 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 18,14 naar € 17,82 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 17,98 naar een gemiddelde in Juni en Juli van € 17,39 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Diemen (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Februari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.324. In Maart blijft die prijs hangen rond € 1.307. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.315,5 tot € 1.362,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.339 tot een gemiddelde van € 1.386 tussen Juni en Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 37 % goedkoper dan het gemiddelde in Diemen van zo’n € 1.432. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.364. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 5 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.493.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 14,19 / m², het gemiddelde zijnde € 16,96 / m² in Diemen. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 110 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 18,35 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Appartement" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 2 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Diemen met een prijs van € 1.432. Het volgende type duurdere woningen is "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 1.474. Het duurste type woning komt overeen met "Bedrijfspand", zo’n 40 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 1.889.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 13,41 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 13,48 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Bovenwoning" met een prijs van € 25,36 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 17,4 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Diemen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.432
€ 16,96
2.102
146.396
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen