Prijs voor huurwoningen in Den Haag (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Den Haag, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.495,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,96
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Den Haag is gedaald in de voorbije maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 18,87. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 17,96 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 18,42 naar € 17,74 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 18,08 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 17,73 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Den Haag (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.393. In Mei blijft die prijs hangen rond € 1.327. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.360 in de twee eerste maanden tot € 1.534,5. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 110 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.447,25)en de 2 laatste, Augustus y September (€ 1.591,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 49 % goedkoper dan het gemiddelde in Den Haag van zo’n € 1.580. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.036. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 1 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 1.559.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 15,29 / m², het gemiddelde zijnde € 17,27 / m² in Den Haag. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 40 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 20,7 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in Den Haag met een prijs van € 1.580. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.386. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 53 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 2.005.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 16,9 / m², gevolgd door "Woning" aan € 17,13 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 32,14 / m² en daarna "Benedenwoning" met een prijs van zo’n € 17,93 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Den Haag
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.580
€ 17,27
20.176
99.484
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen