Prijs voor koopwoningen in Den Haag (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Den Haag, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 415.779
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.112,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Den Haag is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.655. In de volgende maand (November) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 3.497 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.076 naar € 2.997 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 56 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.036,5, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 1.707,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Den Haag (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Oktoberbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 289.822. Er is echter een grote prijsverhoging in maand November, stijgend tot € 509.933. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 399.877,5 tot € 400.854,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 400.366 tot € 238.715,5, een daling van 60 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Den Haag
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
Geen data
Geen data
880
100.628
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen