Prijs voor koopwoningen in Halfweg (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Halfweg, in de provincie Noord Holland, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 413.837,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.728,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Halfweg is omlaag gegaan in de voorbije maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in April zo’n € 3.517. In de volgende maand, Mei, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 3.916 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.716,5 naar € 3.723 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 51 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.719,75, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 1.881,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Halfweg (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Aprilbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 368.357. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Mei, stijgend tot € 466.333. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 417.345 tot € 425.833,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 421.589,25 tot € 191.415, een daling van 45 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Halfweg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
Geen data
Geen data
60
81.394
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen