Prijs voor koopwoningen in Nederhorst Den Berg (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Nederhorst Den Berg, in de provincie Noord Holland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 510.147,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.464,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nederhorst Den Berg is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n . In de volgende maand (Februari) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 5.493 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 14. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 34 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 1.568,25, en die van de laatste twee maanden Mei en Juni, € 525,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Nederhorst Den Berg (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de gemiddelde koopprijs. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Februari, stijgend tot € 396.270. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 198.135 in de twee eerste maanden tot € 497.167, meer bepaald een prijstoename van 251 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 167 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 347.651 in de laatste 4 maanden en € 580.066 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 40 % goedkoper dan het gemiddelde in Nederhorst Den Berg van zo’n € 597.286. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 419.667. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 94 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 813.750.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 452 / m², het gemiddelde zijnde € 526 / m² in Nederhorst Den Berg. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 40 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een kost van zo’n € 603 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Woning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 1 % minder voordelig dan het gemiddelde in Nederhorst Den Berg met een prijs van € 597.286. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Villa” aan een gemiddelde prijs van € 1.219.793. Het prijzigste type woning komt overeen met "Villa", zo’n 104 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 605.923.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 526 / m², gevolgd door "Villa" aan € 4.213 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Villa" met een prijs van € 4.213 / m² en daarna "Woning" met een kostprijs van zo’n € 526 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Nederhorst Den Berg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 597.286
€ 526
82
27.434
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Nederhorst Den Berg
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Holland