Prijs voor koopwoningen in Bennebroek (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Bennebroek, in de provincie Noord Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 647.748,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.223
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bennebroek is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 4.110. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 4.129 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 4.119,5 naar € 3.933,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 115 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 4.026,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 4.616 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Bennebroek (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de gemiddelde koopprijs€ 427.111. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Juni, stijgend tot € 499.438. Gedurende de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 463.274,5 in de twee eerste maanden tot € 569.346,5, meer bepaald een prijstoename van 123 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 176 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 516.310,5 in de laatste 4 maanden en € 910.625 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 43 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Bennebroek, aan zo´n € 494.444. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 43 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 4.050 / m²) in Bennebroek. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 17 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Bennebroek kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 494.444 is, meer bepaald zo’n 43 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 43 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.050 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.050 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Bennebroek
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 868.750
€ 4.877
122
74.504
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen