Prijs voor koopwoningen in Nieuw-vennep (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Nieuw-vennep, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 583.819,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 575,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nieuw-vennep is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 663. In de volgende maand (November) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 1.024 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 61. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 55 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 677,25, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 373 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Nieuw-vennep (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 589.500. In November stagneert de prijs rond zo´n € 569.069. Gedurende de 2 volgende maanden (December, Januari) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 95, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 110 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 564.156,75) en de 2 laatste, Februari y Maart (€ 623.146).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Nieuw-vennep van zo’n € 555.667. De volgende woningen in deze ranking hebben 4 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 366.411. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 34 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 366.411.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het prijzigste met een kost van zo’n € 2.587 / m², het gemiddelde zijnde € 354 / m² in Nieuw-vennep. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 701 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 2.819 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Herenhuis" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Nieuw-vennep met een prijs van € 555.667. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 362.758. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 34 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", aan zo’n € 362.758.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Herenhuis", met een gemiddelde prijs van € 2.759 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 2.789 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.819 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een kostprijs van zo’n € 2.789 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Nieuw-vennep
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 555.667
€ 354
216
19.970
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen