Prijs voor koopwoningen in Duivendrecht (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Duivendrecht, in de provincie Noord Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 490.707,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.683,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Duivendrecht is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 3.796. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 3.354 per m². De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling van zo’n 86 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 133 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3.321 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 4.408,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Duivendrecht (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 470.275. In December stagneert de prijs rond zo´n € 475.889. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 473.082 tot € 454.813,5. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 117 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 463.947,75 in de laatste 4 maanden en € 544.227,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Duivendrecht van zo’n € 492.205. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 382.536. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 22 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 380.624.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.679 / m², het gemiddelde zijnde € 4.381 / m² in Duivendrecht. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 16 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 3.679 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Appartement" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Duivendrecht met een prijs van € 492.205. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Benedenwoning” met een gemiddelde prijs van € 402.004. Het voordeligste type woning komt overeen met "Benedenwoning", zo’n 18 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 380.624.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Benedenwoning", met een gemiddelde prijs van € 3.488 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 3.679 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 3.679 / m² en daarna "Benedenwoning" met een kostprijs van zo’n € 3.488 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Duivendrecht
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 492.205
€ 4.381
84
71.658
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen