Prijs voor koopwoningen in Cruquius (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Cruquius, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 527.978
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.813
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Cruquius is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 4.478. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 4.478 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 4.478 naar € 4.478 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 55 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 4.478, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 2.483 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Cruquius (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 423.725. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 423.725. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 423.725 tot € 423.725. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 174 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 423.725 in de laatste 4 maanden en € 736.484 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 63 % kostelijker dan het gemiddelde in Cruquius van zo’n € 423.301. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 697.619. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 65 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 692.054.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.796 / m², het gemiddelde zijnde € 4.473 / m² in Cruquius. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 14 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 3.796 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Cruquius kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 692.054 is, meer bepaald zo’n 63 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 63 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.796 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.796 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Cruquius
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 423.301
€ 4.473
6
22.488
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Holland