Prijs voor huurwoningen in Cruquius (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Cruquius, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.664,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 27,29
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Cruquius is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 21,56. In de volgende maand (Februari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 29,1 por m². De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 133 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 24,59 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 32,7 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Cruquius (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 3.938.In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot € 2.623. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 72 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 2.814 tot € 2.366,5, een daling van 84 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 65 % goedkoper dan het gemiddelde in Cruquius van zo’n € 2.683. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.710. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 36 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 936.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 96 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2 / m²) in Cruquius. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 96 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Cruquius, is het type "" waarvan de prijs € 1.710 bedraagt, zo’n 36 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.683) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Cruquius
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 2.683
€ 47,78
56
104.398
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen