Prijs voor koopwoningen in Amsterdam (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Amsterdam, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 536.405,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5.409
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Amsterdam is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 5.623. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 5.215 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 5.419 naar € 5.441,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 49 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 5.430,25, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 2.662 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Amsterdam (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Oktober is de koopprijs zo´n€ 526.501. Deze prijs stijgt in November tot € 574.976. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 550.738,5 tot € 530.809. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 540.773,75 tot € 259.466, een daling van 48 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Amsterdam
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
Geen data
Geen data
18.410
72.600
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen