Prijs voor huurwoningen in Uitgeest (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Uitgeest, in de provincie Noord Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.710
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,28
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Uitgeest is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,23. In de volgende maand, November, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 14,59 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 138 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 31 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 16,55, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 5,09 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Uitgeest (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Oktoberbedraagt de huurprijs€ 1.780. Deze prijs loopt op in November tot € 1.916. De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.722,25 tot € 830,5, een daling van 48 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 45 % goedkoper dan het gemiddelde in Uitgeest van zo’n € 1.661. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.025. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 38 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 917.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Uitgeest, is het type "" waarvan de prijs € 1.025 bedraagt, zo’n 38 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.661) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Uitgeest
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.661
€ 10,19
86
105.766
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen