Prijs voor huurwoningen in Tilburg (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Tilburg, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 736
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,47
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Tilburg is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,47. In de volgende maand, Maart, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 14,75 por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 123 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 111 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 16,84 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 18,72 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Tilburg (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 940.In de volgende maand, Maart,is er en grote daling te zien tot € 682. De 2 volgende maanden (April, Mei) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 93 %, dalende van € 752,75 tot € 702,5 in Juni en Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 16 % goedkoper dan het gemiddelde in Tilburg van zo’n € 704. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 696. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 53 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.048.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 11,23 / m², het gemiddelde zijnde € 18,45 / m² in Tilburg. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 38 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 21,75 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 15 % goedkoper dan het gemiddelde in Tilburg met een prijs van € 704. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 788. Het duurste type woning komt overeen met "Bedrijfspand", zo’n 71 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 1.165.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 11,81 / m², gevolgd door "Bedrijfspand" aan € 13,82 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 23,44 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 21,23 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Tilburg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 704
€ 18,45
11.320
98.478
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen