Prijs voor huurwoningen in Moergestel (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Moergestel, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.219,8
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,57
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Moergestel is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,37. In de volgende maand (December) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 12,68 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 76. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 140 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 12,93 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Moergestel (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Novemberbedraagt de huurprijs€ 985. Deze prijs loopt op in December tot € 1.051. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 50 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 201 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 761,25 in de laatste 4 maanden en € 1.527 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 71 % goedkoper dan het gemiddelde in Moergestel van zo’n € 1.509. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 981. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 35 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 439.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 70 % minder duur dan het gemiddelde (€ 4 / m²) in Moergestel. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 70 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Moergestel, is het type "" waarvan de prijs € 439 bedraagt, zo’n 71 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.509) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Moergestel
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.509
€ 13,37
70
52.640
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen