Prijs voor huurwoningen in Moergestel (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Moergestel, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.029
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 8,23
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Moergestel is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,74. In de volgende maand, Juni, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 10,41 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 84. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 66 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 9,29, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 6,12 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Moergestel (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Meibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.042. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Juni, oplopende tot tot € 1.454. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 71 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 89 %, dalende van € 1.068,25 tot € 950,5 in September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 49 % goedkoper dan het gemiddelde in Moergestel van zo’n € 948. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 701. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 26 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 480.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Moergestel, is het type "" waarvan de prijs € 480 bedraagt, zo’n 49 % minder duur dan het gemiddelde (€ 948) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Moergestel
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 948
€ 6
86
93.630
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen