Prijs voor huurwoningen in Heusden (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Heusden, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.673,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,25
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Heusden is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,31. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 14,74 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 71. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 109 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 12,88 per m²), en die van de laatste twee maanden, Februari en Maart (€ 14 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Heusden (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.930. In November blijft die prijs hangen rond € 1.865. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.897,5 tot € 1.830. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.863,75 tot € 1.292,5, een daling van 69 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 36 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Heusden, dat zo’n € 939 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 36 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Heusden, is het type "" waarvan de prijs € 939 bedraagt, zo’n 36 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.463) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Heusden
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.463
€ 12
58
54.244
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen