Prijs voor koopwoningen in Tilburg (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Tilburg, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 351.065,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 273,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Tilburg is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 231. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 232 per m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 231,5 naar € 259 per m², meer bepaald met zo’n 112 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 135 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 245,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 331 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Tilburg (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 342.372. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 346.838. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 92, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 119 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 330.521,25 in de laatste 4 maanden en € 392.154 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 71 % goedkoper dan het gemiddelde in Tilburg van zo’n € 397.205. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 348.068. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 1 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 364.625.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 213 / m², het gemiddelde zijnde € 340 / m² in Tilburg. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 27 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 225 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Villa" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Tilburg met een prijs van € 397.205. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 282.784. Het voordeligste type woning komt overeen met "Studio", zo’n 8 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 361.332.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 243 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 275 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 3.120 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een kostprijs van zo’n € 2.356 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Tilburg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 397.205
€ 340
1.080
13.560
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen