Prijs voor huurwoningen in Hoeven (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Hoeven, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.089
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hoeven is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 9 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 0. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 200 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 4,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 9 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hoeven (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.089. In December blijft die prijs hangen rond € 1.089. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 0 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 200 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 544,5 in de laatste 4 maanden en € 1.089 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 50 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Hoeven, dat zo’n € 540 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 50 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hoeven, is het type "" waarvan de prijs € 540 bedraagt, zo’n 50 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.089) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Hoeven
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.089
€ 9
0
52.640
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen