Prijs voor huurwoningen in Raamsdonksveer (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Raamsdonksveer, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 821,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,99
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Raamsdonksveer is gedaald in de voorbije maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 72. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 133 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,91 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 13,14 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Raamsdonksveer (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 1.148.In de volgende maand, December,is er en grote daling te zien tot € 761. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 57 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 129 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 750,25 in de laatste 4 maanden en € 964,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 84 % goedkoper dan het gemiddelde in Raamsdonksveer van zo’n € 1.238. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 975. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 21 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 200.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Raamsdonksveer, is het type "" waarvan de prijs € 975 bedraagt, zo’n 21 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.238) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Raamsdonksveer
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.238
€ 15,28
76
52.640
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen