Prijs voor huurwoningen in Moerkapelle (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Moerkapelle, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.100,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Moerkapelle is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 7 por m². De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 119 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 6,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 8 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Moerkapelle (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Decemberbedraagt € 975. In Januari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 883. In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 929 in de twee eerste maanden tot € 1.267,5, meer bepaald een prijsstijging van 136 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.098,25 tot een gemiddelde van € 1.104 tussen April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 5 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Moerkapelle, dat zo’n € 1.112 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Moerkapelle, is het type "" waarvan de prijs € 1.112 bedraagt, zo’n 5 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.167) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Moerkapelle
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.167
€ 10
40
156.684
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen