Prijs voor koopwoningen in Hoek Van Holland (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Hoek Van Holland, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 439.383
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 349
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hoek Van Holland is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 344. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 343 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 343,5 naar € 352 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 347,75 naar een gemiddelde in April en Mei van € 351,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hoek Van Holland (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 420.182. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 407.222. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 413.702 in de twee eerste maanden tot € 462.259,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 437.980,75 tot een gemiddelde van € 442.187,5 tussen April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 9 % goedkoper dan het gemiddelde in Hoek Van Holland van zo’n € 399.375. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 365.252. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 9 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 363.427.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.552 / m², het gemiddelde zijnde € 350 / m² in Hoek Van Holland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 633 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een kost van zo’n € 2.552 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Hoek Van Holland kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 363.427 is, meer bepaald zo’n 9 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 9 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.552 / m². Het kostelijkere type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.552 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Hoek Van Holland
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 399.375
€ 350
154
32.894
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen