Prijs voor huurwoningen in Hedel (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Hedel, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.137,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,14
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hedel is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 45. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 150 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 7,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 10,85 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hedel (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Decemberbedraagt € 1.155.In de volgende maand, Januari,is er en grote daling te zien tot € 976. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 59 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 136 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 847 in de laatste 4 maanden en € 1.150 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Hedel van zo’n € 1.150. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.275. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 11 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 876.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hedel, is het type "" waarvan de prijs € 1.275 bedraagt, zo’n 11 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.150) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Hedel
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.150
€ 10,85
66
22.890
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen