Prijs voor huurwoningen in Hedel (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Hedel, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.219,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hedel is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,85. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10,2 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 10,52 naar € 10,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 10,51 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 11 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hedel (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.289. In Juni kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.157. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 91, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 113 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.170,5)en de 2 laatste, September y Oktober (€ 1.317).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Hedel van zo’n € 1.287. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.287. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 0 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 882.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hedel, is het type "" waarvan de prijs € 1.287 bedraagt, zo’n 0 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.287) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Hedel
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.287
€ 12
122
42.518
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen