Prijs voor huurwoningen in Cromvoirt (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Cromvoirt, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.984,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 31,59
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Cromvoirt is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 32,07. In de volgende maand, Januari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 26,87 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 48. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 162 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 21,81 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 35,37 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Cromvoirt (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de huurprijs€ 1.762. Deze prijs loopt op in Januari tot € 1.907. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 48 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 165 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.357,75 in de laatste 4 maanden en € 2.245 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 49 % goedkoper dan het gemiddelde in Cromvoirt van zo’n € 2.274. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.960. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 14 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 1.171.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 47 % minder duur dan het gemiddelde (€ 20 / m²) in Cromvoirt. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 47 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Cromvoirt, is het type "" waarvan de prijs € 1.171 bedraagt, zo’n 49 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.274) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Cromvoirt
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 2.274
€ 37,71
54
50.696
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen