Prijs voor huurwoningen in Dinteloord (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Dinteloord, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.175,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,66
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Dinteloord is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,1. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 12 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 73. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 72 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 11,74, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 8,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Dinteloord (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.084. In Juni blijft die prijs hangen rond € 1.048. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.066 in de twee eerste maanden tot € 1.136. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 120 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.101 in de laatste 4 maanden en € 1.325 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 71 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Dinteloord, dat zo’n € 1.413 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 71 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Dinteloord, is het type "" waarvan de prijs € 1.413 bedraagt, zo’n 71 % duurder dan het gemiddelde (€ 824) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Dinteloord
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 824
€ 16
46
93.630
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen