Prijs voor koopwoningen in Cromvoirt (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Cromvoirt, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 210.984
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.846,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Cromvoirt is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Januari rond zo’n € 3.700. In de maand hierna, Februari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot per m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 198 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 148 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2.759,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 4.097,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Cromvoirt (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januari is € 196.850. In de volgende maand, Februari,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot . Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 98.425 in de twee eerste maanden tot € 207.209, meer bepaald een prijstoename van 211 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 145 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 152.817 in de laatste 4 maanden en € 221.826 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 220 % kostelijker dan het gemiddelde in Cromvoirt van zo’n € 207.459. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 666.688. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 221 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 664.688.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.150 / m², het gemiddelde zijnde € 4.083 / m² in Cromvoirt. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 23 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 3.150 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Caravan" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 191 % minder voordelig dan het gemiddelde in Cromvoirt met een prijs van € 207.459. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Woning” aan een gemiddelde prijs van € 664.688. Het prijzigste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 220 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Caravan", aan zo’n € 603.929.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 3.150 / m², gevolgd door "Caravan" aan € 3.619 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Caravan" met een prijs van € 3.619 / m² en daarna "Woning" met een kostprijs van zo’n € 3.150 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Cromvoirt
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 207.459
€ 4.083
42
13.560
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Cromvoirt