Prijs voor huurwoningen in Boxtel (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Boxtel, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.044,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,21
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Boxtel is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,41. In de volgende maand (Januari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 17,69 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 15,05 naar € 15,51 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 15,28 naar een gemiddelde in April en Mei van € 15,06 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Boxtel (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Decemberbedraagt € 1.252.In de volgende maand, Januari,is er en grote daling te zien tot € 1.034. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 70 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 123 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 969,75 in de laatste 4 maanden en € 1.195 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 57 % goedkoper dan het gemiddelde in Boxtel van zo’n € 1.124. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 945. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 9 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.057.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 6 / m², het gemiddelde zijnde € 13,42 / m² in Boxtel. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 4 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 6 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 8 % goedkoper dan het gemiddelde in Boxtel met een prijs van € 1.124. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.072. Het minst dure type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 5 %minder duur dan het gemiddelde, gevolgd door "", met een prijs van zo’n € 1.037.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², is het meest betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 1 / m². Het minst dure type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische middelen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Boxtel
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.124
€ 13,42
100
36.366
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen