Prijs voor koopwoningen in Boxtel (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Boxtel, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 370.103,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.563,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Boxtel is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.471. In de volgende maand, Juli, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.427 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.449 naar € 2.544,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 108 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 2.496,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, Oktober en November (€ 2.696 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Boxtel (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juni,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 327.625. In Juli stagneert de prijs rond zo´n € 311.317. Gedurende de 2 volgende maanden (Augustus, September) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 319.471 in de twee eerste maanden tot € 374.794, meer bepaald een prijstoename van 117 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 120 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 347.132,5 in de laatste 4 maanden en € 416.044,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y November.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 15 % goedkoper dan het gemiddelde in Boxtel van zo’n € 407.862. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 349.951. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 14 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 348.203.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.613 / m², het gemiddelde zijnde € 2.661 / m² in Boxtel. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 1 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.613 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Boxtel kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 348.203 is, meer bepaald zo’n 15 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 15 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.613 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.613 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Boxtel
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 407.862
€ 2.661
460
72.690
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen