Prijs voor huurwoningen in Bergen Op Zoom (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Bergen Op Zoom, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.136,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,87
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bergen Op Zoom is gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,03. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13,64 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 13,34 naar € 12,95 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 117 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 13,14 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 15,31 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Bergen Op Zoom (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Novemberbedraagt de huurprijs€ 1.073. Deze prijs loopt op in December tot € 1.233. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 93, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 106 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.113,25)en de 2 laatste, Maart y April (€ 1.182,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 26 % goedkoper dan het gemiddelde in Bergen Op Zoom van zo’n € 1.161. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 981. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 9 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.190.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 12,14 / m², het gemiddelde zijnde € 15,72 / m² in Bergen Op Zoom. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 16 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 15,26 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 34 % goedkoper dan het gemiddelde in Bergen Op Zoom met een prijs van € 1.161. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.002. Het duurste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 5 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", met een prijs van zo’n € 1.190.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 13 / m², gevolgd door "Woning" aan € 13,97 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Bovenwoning" met een prijs van € 18,54 / m² en daarna "Studio" met een prijs van zo’n € 16,34 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Bergen Op Zoom
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.161
€ 15,72
1.380
66.096
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen