Prijs voor huurwoningen in Amstelveen (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Amstelveen, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.536,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 31,68
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Amstelveen is gedaald in de voorbije maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 33,7. In de volgende maand, December, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 28,38 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 31,04 naar € 32,15 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 31,6 naar een gemiddelde in Maart en April van € 31,84 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Amstelveen (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 2.970. In December kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 2.760. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 86 %, dalende van € 2.658 tot € 2.294,5 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 49 % goedkoper dan het gemiddelde in Amstelveen van zo’n € 2.466. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 2.142. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 19 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 2.292.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 22,44 / m², het gemiddelde zijnde € 40 / m² in Amstelveen. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 23 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 24,49 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Woning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 13 % goedkoper dan het gemiddelde in Amstelveen met een prijs van € 2.466. Het volgende type minder dure woningen is "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 3.051. Het duurste type woning komt overeen met "Studio", zo’n 97 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", met een prijs van zo’n € 3.525.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 19,37 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 22,41 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 143,93 / m² en daarna "Bovenwoning" met een prijs van zo’n € 40,61 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Amstelveen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 2.466
€ 40
8.550
105.534
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen