Prijs voor koopwoningen in Andijk (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Andijk, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 512.058,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.293
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Andijk is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.470. In de volgende maand, September, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.421 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.445,5 naar € 3.339,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 43 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.392,5, en die van de laatste twee maanden December en Januari, € 1.447,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Andijk (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Augustus,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 483.375. In September stagneert de prijs rond zo´n € 491.000. Gedurende de 2 volgende maanden (Oktober, November) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 487.187,5 in de twee eerste maanden tot € 567.958,5, meer bepaald een prijstoename van 117 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 527.573 tot € 225.000, een daling van 43 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Andijk
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
Geen data
Geen data
60
23.746
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Andijk