Prijs voor huurwoningen in Warmenhuizen (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Warmenhuizen, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 993,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,01
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Warmenhuizen is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,27. In de volgende maand, Mei, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 6,84 por m². De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling van zo’n 90 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 142 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 10,53 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 14,97 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Warmenhuizen (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Aprilbedraagt € 1.080. In Mei kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 971. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 70 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 141 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 873,75 in de laatste 4 maanden en € 1.233,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 46 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Warmenhuizen, dat zo’n € 852 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 46 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Warmenhuizen, is het type "" waarvan de prijs € 852 bedraagt, zo’n 46 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.589) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Warmenhuizen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.589
€ 16,93
62
160.094
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen