Prijs voor huurwoningen in Waalre (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Waalre, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.623
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,52
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Waalre is gedaald in de voorbije maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,2. In de volgende maand, Februari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 13,38 por m². De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling van zo’n 86 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 116 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 13,78 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 15,98 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Waalre (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.635. In Februari blijft die prijs hangen rond € 1.561. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.598 tot € 1.603,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.600,75 tot een gemiddelde van € 1.667,5 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 42 % goedkoper dan het gemiddelde in Waalre van zo’n € 1.777. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.259. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 15 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.766.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 13 / m², het gemiddelde zijnde € 16,57 / m² in Waalre. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 4 kamers, zo´n 9 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 14 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Waalre met een prijs van € 1.777. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.337. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 9 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "", met een prijs van zo’n € 1.405.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 13 / m², gevolgd door "Woning" aan € 16 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 20 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 16 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Waalre
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.777
€ 16,57
564
48.092
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen