Prijs voor huurwoningen in Made (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Made, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.496,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Made is gestegen in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,78. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8,13 por m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 118 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 9,19 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 9,1 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Made (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.444. In Mei blijft die prijs hangen rond € 1.500. De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 91, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 120 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.405 in de laatste 4 maanden en € 1.679,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 28 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Made, dat zo’n € 999 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 28 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Made, is het type "" waarvan de prijs € 999 bedraagt, zo’n 28 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.387) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Made
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.387
€ 10,21
84
98.516
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen