Prijs voor huurwoningen in Bussum (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Bussum, in de provincie Noord Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.728,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,23
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bussum is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,11. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 17,09 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 17,1 naar € 16,95 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 17,03 naar een gemiddelde in Februari en Maart van € 17,63 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Bussum (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 1.842. In November kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.739. De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 95, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.742,25 tot een gemiddelde van € 1.702 tussen Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 19 % goedkoper dan het gemiddelde in Bussum van zo’n € 1.549. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.284. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 19 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.620.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 17,31 / m², het gemiddelde zijnde € 17,96 / m² in Bussum. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 3 kamers, zo´n 2 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 18,29 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Flat" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 25 % goedkoper dan het gemiddelde in Bussum met een prijs van € 1.549. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.433. Het duurste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 60 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Tussenwoning", met een prijs van zo’n € 2.380.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde prijs van € 5 / m², gevolgd door "Flat" aan € 7 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Eengezinswoning" met een prijs van € 21 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 18,98 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Bussum
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.549
€ 17,96
916
105.766
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen