Prijs voor koopwoningen in Bussum (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Bussum, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 495.875,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 808,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bussum is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Augustus zo’n € 1.034. In de volgende maand, September, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 1.160 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 70. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 60 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 933,25, en die van de laatste twee maanden December en Januari, € 559 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Bussum (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Augustus,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 500.700. In September stagneert de prijs rond zo´n € 483.382. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 492.041 tot € 490.310,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 491.175,75 tot een gemiddelde van € 505.276 tussen December en Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 40 % goedkoper dan het gemiddelde in Bussum van zo’n € 491.111. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 300.699. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 18 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 499.250.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het prijzigste met een kost van zo’n € 422 / m², het gemiddelde zijnde € 350 / m² in Bussum. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 936 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 1.455 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Flat" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 12 % minder voordelig dan het gemiddelde in Bussum met een prijs van € 491.111. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Tussenwoning” aan een gemiddelde prijs van € 579.735. Het prijzigste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 24 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 582.645.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde prijs van € 3.845 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 3.865 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Eengezinswoning" met een prijs van € 5.316 / m² en daarna "Flat" met een kostprijs van zo’n € 3.896 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Bussum
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 491.111
€ 350
240
23.746
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen