Prijs voor koopwoningen in Stolwijk (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Stolwijk, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 580.001,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.375,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Stolwijk is omlaag gegaan in de voorbije maanden. In Januari hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 3.591. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 3.267 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.429 naar € 3.397,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.413,25 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 3.301 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Stolwijk (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januari is € 505.530. In Februari kunnen we een lichte daling zien tot € 446.765. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 476.147,5 in de twee eerste maanden tot € 627.428,5, meer bepaald een prijstoename van 132 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 115 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 551.788 in de laatste 4 maanden en € 636.427,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 13 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Stolwijk, aan zo´n € 465.677. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 13 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 16 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 3.505 / m²) in Stolwijk. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 16 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Stolwijk kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 465.677 is, meer bepaald zo’n 13 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 13 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.505 / m². Het kostelijkere type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.505 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Stolwijk
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 537.688
€ 3.025
194
91.512
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen