Prijs voor koopwoningen in Monster (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Monster, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 410.383,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.171,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Monster is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.050. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.050 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.050 naar € 3.066 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 111 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 3.058 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 3.398,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Monster (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand April is € 362.436. In Mei kunnen we een lichte daling zien tot € 328.257. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 345.346,5 in de twee eerste maanden tot € 371.285. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 144 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 358.315,75 in de laatste 4 maanden en € 514.520 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 40 % goedkoper dan het gemiddelde in Monster van zo’n € 598.688. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 361.527. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 40 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 360.081.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.877 / m², het gemiddelde zijnde € 3.385 / m² in Monster. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 15 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.877 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Monster kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 360.081 is, meer bepaald zo’n 40 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 40 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.877 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.877 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Monster
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 598.688
€ 3.385
370
84.284
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen