Prijs voor koopwoningen in Monster (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Monster, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 682.457,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.756,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Monster is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand December rond zo’n € 4.433. In de maand hierna, Januari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 3.740 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 4.086,5 naar € 3.928 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 81 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 4.007,25, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 3.256 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Monster (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand December is € 734.251. In de volgende maand, Januari,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 597.857. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 666.054 in de twee eerste maanden tot € 824.134, meer bepaald een prijstoename van 124 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 745.094 tot € 557.183,5, een daling van 75 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 15 % goedkoper dan het gemiddelde in Monster van zo’n € 406.186. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 349.420. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 14 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 344.553.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.745 / m², het gemiddelde zijnde € 2.941 / m² in Monster. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.745 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Monster kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 344.553 is, meer bepaald zo’n 15 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 15 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.745 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.745 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Monster
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 406.186
€ 2.941
58
32.894
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Monster