Prijs voor koopwoningen in Oostvoorne (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Oostvoorne, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 845.299,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.841,6
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oostvoorne is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In December hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 4.743. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 4.229 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 49. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 13 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.335, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 434 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oostvoorne (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 601.333. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Januari, stijgend tot € 868.797. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 77 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 125 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 650.582,25 in de laatste 4 maanden en € 812.083,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 1 % kostelijker dan het gemiddelde in Oostvoorne van zo’n € 646.667. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 655.413. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 2 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 655.413.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 3.075 / m², het gemiddelde zijnde € 445 / m² in Oostvoorne. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 600 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 3.095 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"2 onder 1 kap" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 0 % minder voordelig dan het gemiddelde in Oostvoorne met een prijs van € 646.667. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” aan een gemiddelde prijs van € 652.140. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 1 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "2 onder 1 kap", aan zo’n € 648.883.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "2 onder 1 kap", met een gemiddelde prijs van € 3.055 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 3.075 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 3.075 / m² en daarna "2 onder 1 kap" met een kostprijs van zo’n € 3.055 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Oostvoorne
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 646.667
€ 445
34
32.894
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen