Prijs voor koopwoningen in De Bilt (Utrecht)

De koopprijzen van woningen in De Bilt, in de provincie Utrecht, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 434.779,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.946
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in De Bilt is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.478. In de volgende maand (December) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 3.172 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.825 naar € 2.930,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 107 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 2.877,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 3.082,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in De Bilt (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 395.488. In December stagneert de prijs rond zo´n € 382.382. Gedurende de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 388.935 in de twee eerste maanden tot € 449.439,5, meer bepaald een prijstoename van 116 %. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 111 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 419.187,25) en de 2 laatste, Maart y April (€ 465.964).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in De Bilt van zo’n € 451.607. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 396.857. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 12 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 349.572.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 2.469 / m², het gemiddelde zijnde € 3.247 / m² in De Bilt. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 3 kamers, zo´n 5 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 2.469 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Woning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in De Bilt met een prijs van € 451.607. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 349.572. Het voordeligste type woning komt overeen met "Bovenwoning", zo’n 12 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Hoekwoning", aan zo’n € 393.295.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 2.317 / m², gevolgd door "Hoekwoning" aan € 2.442 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 3.069 / m² en daarna "Bovenwoning" met een kostprijs van zo’n € 2.457 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in De Bilt
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 451.607
€ 3.247
250
31.030
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen