Prijs voor koopwoningen in Utrecht (Utrecht)

De koopprijzen van woningen in Utrecht, in de provincie Utrecht, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 387.081,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.682,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Utrecht is omlaag gegaan in de voorbije maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in December zo’n € 3.338. In de volgende maand, Januari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 3.623 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 53. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 146 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2.657,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 3.890,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Utrecht (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 340.031. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Januari, stijgend tot € 405.013. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 53 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 139 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 285.531,25 in de laatste 4 maanden en € 396.640,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 44 % goedkoper dan het gemiddelde in Utrecht van zo’n € 410.303. De volgende woningen in deze ranking hebben 3 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 342.619. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 4 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 380.000.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.753 / m², het gemiddelde zijnde € 3.944 / m² in Utrecht. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 20 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 4.547 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Appartement" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde in Utrecht met een prijs van € 410.303. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 379.080. Het prijzigste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 12 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Tussenwoning", aan zo’n € 445.138.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 3.578 / m², gevolgd door "Hoekwoning" aan € 3.662 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Bovenwoning" met een prijs van € 4.164 / m² en daarna "Appartement" met een kostprijs van zo’n € 3.927 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 410.303
€ 3.944
4.664
29.978
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen