Prijs voor huurwoningen in Scheerwolde (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in Scheerwolde, in de provincie Overijssel, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 650,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Scheerwolde is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 3. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 1,5 naar € 1,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 133 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 2 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Scheerwolde (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 620.In de volgende maand, Juni,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 310 in de twee eerste maanden tot € 372, meer bepaald een prijsstijging van 120 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 182 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 341 in de laatste 4 maanden en € 619 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 18 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Scheerwolde, dat zo’n € 731 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 18 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Scheerwolde, is het type "" waarvan de prijs € 731 bedraagt, zo’n 18 % duurder dan het gemiddelde (€ 619) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Scheerwolde
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 619
€ 2
0
21.758
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen