Prijs voor huurwoningen in Oldenzaal (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in Oldenzaal, in de provincie Overijssel, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 905,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,35
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oldenzaal is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,2. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8,73 por m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 135 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 95 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 10,54, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 9,98 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Oldenzaal (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 876. In Mei blijft die prijs hangen rond € 856. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs gestegen van gemiddeld € 866 in de twee eerste maanden tot € 941. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 903,5 tot een gemiddelde van € 910,5 tussen Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 4 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 26 % goedkoper dan het gemiddelde in Oldenzaal van zo’n € 962. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 761. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 14 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 768.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 10 % minder duur dan het gemiddelde (€ 10 / m²) in Oldenzaal. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 10 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Oldenzaal, is het type "" waarvan de prijs € 764 bedraagt, zo’n 21 % minder duur dan het gemiddelde (€ 962) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Oldenzaal
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 962
€ 11,14
318
23.166
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen