Prijs voor huurwoningen in Markelo (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in Markelo, in de provincie Overijssel, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.118
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,94
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Markelo is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n . In de volgende maand (Februari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 2147483647 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 249 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3,33 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 8,27 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Markelo (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de gemiddelde huurprijs. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Februari, oplopende tot tot . In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de twee eerste maanden tot € 631,5, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 331 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 315,75 in de laatste 4 maanden en € 1.045,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 23 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Markelo, dat zo’n € 830 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 23 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Markelo, is het type "" waarvan de prijs € 830 bedraagt, zo’n 23 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.082) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Markelo
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 1.082
€ 8,93
22
14.786
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen