Prijs voor huurwoningen in Nijverdal (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in Nijverdal, in de provincie Overijssel, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.112,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 92,02
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nijverdal is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 125,45. In de volgende maand, September, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11,63 por m². In de 2 volgende maanden (Oktober, November) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 123 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 161 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 76,4 per m²), en die van de laatste twee maanden, December en Januari (€ 123,25 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Nijverdal (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Augustusbedraagt € 1.254. In September kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.113. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.183,5 tot € 1.223,5. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.203,5 tot € 929,5, een daling van 77 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde in Nijverdal van zo’n € 919. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 861. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 6 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 760.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Nijverdal, is het type "" waarvan de prijs € 760 bedraagt, zo’n 17 % minder duur dan het gemiddelde (€ 919) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Nijverdal
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 919
€ 9,49
76
13.278
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen