Prijs voor koopwoningen in Voorburg (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Voorburg, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 372.209
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.238,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Voorburg is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n . In de volgende maand (April) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 3.231 per m². In de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 203 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 131 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2.444,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juli en Augustus (€ 3.207 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Voorburg (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Maartbedraagt de gemiddelde koopprijs. Er is echter een grote prijsverhoging in maand April, stijgend tot € 393.903. Gedurende de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 196.951,5 in de twee eerste maanden tot € 380.347, meer bepaald een prijstoename van 193 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 122 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 288.649,25 in de laatste 4 maanden en € 353.224 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Augustus.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 12 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Voorburg, aan zo’n € 375.394. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 6 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 3.366 / m²) in Voorburg. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 6 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Voorburg kan men zien hoe het type "Appartement" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 375.394 is, meer bepaald zo’n 12 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Appartement", zo’n 12 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.366 / m². Het kostelijkere type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.366 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Voorburg
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 336.388
€ 3.189
1.120
98.274
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen