Prijs voor koopwoningen in Voorburg (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Voorburg, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 445.667,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.887,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Voorburg is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.715. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.787 per m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 3.751 naar € 3.964 per m², meer bepaald met zo’n 106 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.857,5 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 3.947 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Voorburg (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 434.989. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 430.194. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 432.591,5 tot € 435.328. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 108 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 433.959,75) en de 2 laatste, Mei y Juni (€ 469.082,5).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Voorburg, aan zo´n € 399.044. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 17 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 3.039 / m²) in Voorburg. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 24 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Benedenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Voorburg met een prijs van € 481.604. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Hoekwoning” met een gemiddelde prijs van € 373.144. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 17 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Hoekwoning", aan zo’n € 373.144.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 3.039 / m², gevolgd door "Benedenwoning" aan € 3.302 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Hoekwoning" met een prijs van € 3.342 / m² en daarna "Benedenwoning" met een kostprijs van zo’n € 3.302 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Voorburg
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 481.604
€ 4.017
774
48.996
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen