Prijs voor huurwoningen in Voorburg (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Voorburg, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.487,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,63
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Voorburg is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,31. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 16,53 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 16,42 naar € 16,84 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 16,63 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 16,61 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Voorburg (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.329. In Juni blijft die prijs hangen rond € 1.280. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.304,5 in de twee eerste maanden tot € 1.665,5, meer bepaald een prijsstijging van 128 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.485 tot een gemiddelde van € 1.493 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 43 % goedkoper dan het gemiddelde in Voorburg van zo’n € 1.487. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.115. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 9 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.214.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 15,75 / m², het gemiddelde zijnde € 16,81 / m² in Voorburg. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 93 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 17,1 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Appartement" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde in Voorburg met een prijs van € 1.487. Het volgende type minder dure woningen is "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 1.258. Het duurste type woning komt overeen met "Tussenwoning", zo’n 53 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 2.132.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Benedenwoning", met een gemiddelde prijs van € 15 / m², gevolgd door "Woning" aan € 16,35 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Eengezinswoning" met een prijs van € 19,58 / m² en daarna "Bovenwoning" met een prijs van zo’n € 16,53 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Voorburg
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.487
€ 16,81
1.904
175.634
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen