Prijs voor koopwoningen in Meerssen (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Meerssen, in de provincie Limburg, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 297.752
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 287,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Meerssen is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 253. In de volgende maand (November) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 311 per m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 168 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 28 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 377,5, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 107 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Meerssen (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 406.400. In November stagneert de prijs rond zo´n € 391.938. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 399.169 tot € 401.170,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 400.169,75 tot € 92.916,5, een daling van 23 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 260 % kostelijker dan het gemiddelde in Meerssen van zo’n € 78.333. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 283.027. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 268 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 284.449.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.105 / m², het gemiddelde zijnde € 93 / m² in Meerssen. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 2302 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.219 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Herenhuis" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 257 % minder voordelig dan het gemiddelde in Meerssen met een prijs van € 78.333. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Tussenwoning” aan een gemiddelde prijs van € 282.641. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 268 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Studio", aan zo’n € 286.922.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Herenhuis", met een gemiddelde prijs van € 2.015 / m², gevolgd door "Tussenwoning" aan € 2.045 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.105 / m² en daarna "Studio" met een kostprijs van zo’n € 2.090 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Meerssen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 78.333
€ 93
138
25.200
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Limburg