Prijs voor koopwoningen in Nijkerk (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Nijkerk, in de provincie Gelderland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 404.272,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.955,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nijkerk is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.986. In de volgende maand (Mei) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 3.058 per m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 126 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 111 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 2.847,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 3.171,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Nijkerk (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Aprilbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 252.495. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Mei, stijgend tot € 367.313. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 309.904 in de twee eerste maanden tot € 439.921, meer bepaald een prijstoename van 142 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 123 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 374.912,5 in de laatste 4 maanden en € 462.992 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 29 % goedkoper dan het gemiddelde in Nijkerk van zo’n € 499.546. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 354.615. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 29 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 352.843.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.589 / m², het gemiddelde zijnde € 3.121 / m² in Nijkerk. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 17 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 3 kamers, met een kost van zo’n € 2.589 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Recreatiewoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 30 % goedkoper dan het gemiddelde in Nijkerk met een prijs van € 499.546. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 352.843. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 29 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Recreatiewoning", aan zo’n € 351.080.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Recreatiewoning", met een gemiddelde prijs van € 2.574 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 2.589 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.589 / m² en daarna "Recreatiewoning" met een kostprijs van zo’n € 2.574 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Nijkerk
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 499.546
€ 3.121
858
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen