Prijs voor koopwoningen in Zutphen (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Zutphen, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 450.945
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.598
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zutphen is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.646. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 1.593 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 58. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 175 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.278,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 2.237,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Zutphen (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 498.833. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 493.838. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 84 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 456.865,75 tot een gemiddelde van € 439.103,5 tussen April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Zutphen van zo’n € 369.394. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 283.244. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 23 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 281.828.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.059 / m², het gemiddelde zijnde € 3.052 / m² in Zutphen. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 32 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 2.059 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bovenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Zutphen met een prijs van € 369.394. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Woning” met een gemiddelde prijs van € 258.964. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 24 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Hoekwoning", aan zo’n € 261.767.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Hoekwoning", met een gemiddelde prijs van € 1.993 / m², gevolgd door "Bovenwoning" aan € 2.046 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Woning" met een prijs van € 2.106 / m² en daarna "Appartement" met een kostprijs van zo’n € 2.059 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Zutphen
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 369.394
€ 3.052
316
11.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen