Prijs voor koopwoningen in Lunteren (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Lunteren, in de provincie Gelderland, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 629.881
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.812
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Lunteren is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 4.522. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 4.422 per m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 4.472 naar € 4.735,5 per m², meer bepaald met zo’n 106 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 114 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 4.603,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 5.228,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Lunteren (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . De gemiddelde prijs in de maand December is € 622.250. In de volgende maand, Januari,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 521.440. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 571.845 in de twee eerste maanden tot € 602.163,5. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 122 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 587.004,25 in de laatste 4 maanden en € 715.634,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 34 % goedkoper dan het gemiddelde in Lunteren van zo’n € 710.102. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 470.139. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 34 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 466.687.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 2.828 / m², het gemiddelde zijnde € 5.179 / m² in Lunteren. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 4 kamers, zo´n 44 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 2.828 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Woonboerderij" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Lunteren met een prijs van € 710.102. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Woning” met een gemiddelde prijs van € 464.356. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 34 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 464.356.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woonboerderij", met een gemiddelde prijs van € 2.870 / m², gevolgd door "Woning" aan € 2.885 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.900 / m² en daarna "Woning" met een kostprijs van zo’n € 2.885 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Lunteren
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 710.102
€ 5.179
100
11.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen